Montáž konvektoru – bez problémů!

2-min

Pokud jste na našem webu, pravděpodobně jste slyšeli o podlahových konvektorech, které jsou instalovány v podlaze, vytápí a dochlazují, nebo vytváří tepelnou clonu před okny. Studovali jste princip konvektoru, jeho výhody a nevýhody. Nastal okamžik rozhodování a máte pochybnosti a položíte si otázku: “Je těžké instalovat konvektor? Bude konvektorové připojení vytvářet další potíže?“

Je to jednoduché.
Proces instalace podlahového konvektoru je podobný instalaci standardních radiátorů.
Instalatér pro připojení standardního radiátoru nebo podlahového konvektoru používá stejné dovednosti a nástroje – vrták, šroubovák, klíče a kleště.
Připojení je podobné algoritmu podobnému radiátorům:
– instalujeme a připojujeme zařízení;
– připojujeme zařízení do systému vytápění;
– kontrolujeme netěsnosti;
– Začínáme a regulujeme.

V případě podlahových konvektorů je dalším bodem ukotvení žlabu pomocí hmoždinek a vrutů do předem připraveného prostoru(otvoru) pod úrovní čisté podlahy.
Po nastavení konvektoru “do horizontální roviny” nalijte první část řídkého betonu mezi vnějším krytem konvektoru(žlabu) a stěnou otvoru tak, aby tento pokud možno zatekl pod dno konvektoru a vyplnil otvor do výšky cca. 1/3 žlabu konvektoru.
Vyčkejte na zatuhnutí a dobetonujte zbývající výšku otvoru na úroveň instalace další vrstvy podlahy.
Betonování(zalévání) ve dvou stupních zabraňuje tomu, aby se zařízení “vyplavilo” tlakem vyvíjeným cementovým potěrem.

Konvektory Hitte jsou vybaveny pomocnými prvky pro správnou instalaci. Rozsah dodávky zahrnuje kovové rozpěrky, které zabraňují deformaci(roztažení) stěn konvektoru během instalace, stejně jako vložená masivní dřevotřísková deska tl. 18mm, která zabraňuje stlačování stěn konvektoru a hlavně kryje konvektor proti nečistotám během betonáže a celé instalace. Oba tyto pomocné prvky by měli být odstraněny až po skončení všech “špinavých” prací.
Po vytvrdnutí betonu je možné pokračovat v tradiční části instalace topných zařízení, která je všem instalatérům dobře známa.
Připojte předem zvolené ventily a proveďte test těsnosti.

Elektrická část, pokud je poskytována v rámci projektu a vaše volba připadla na podlahový konvektor s ventilátorem, bude provedena elektrikářem podle jednoduchého schématu zapojení.
Po instalaci a dokončení stavebních prací je zařízení Hitte připraveno na to, aby bylo po mnoho let funkční a spolehlivé.

Request a live presentation of the convector or get a demo sample of the convector
OR
Need a consultation?
Andrii Stetsovskyк

Commercial Director - Hitte S.R.O.

  • personal offer
  • help and advice
  • free estimation
Contact me via a convenient messenger for you: